Fast Track Cities Kampanja

Kampanja Fast Track Cities je Inicijativa nastala kao globalno partnerstvo između gradova i opština širom sveta.

Kampanja Fast track Cities okuplja četiri ključna partnera:

 • Međunarodna asocijacija pružalaca nege za AIDS (IAPAC),
 • Zajednički program Ujedinjenih nacija za HIV/AIDS (UNAIDS),
 • Program ljudskih naselja Ujedinjenih nacija (UN-Habitat) i
 • Grad Pariz

Gradovi i opštine postižu nultu stigmu u vezi sa HIV-om i 95-95-95 ciljeva na putu ka dolasku do nula novih HIV infekcija i nula smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om.

Gradonačelnici i drugi gradski/opštinski zvaničnici određuju svoje gradove kao brze gradove potpisivanjem Pariske deklaracije o ubrzanim gradovima, koja navodi niz obaveza za postizanje ciljeva inicijative..

Sedam gradova i dve opština se okupilo oko inicijative i potpisali su Memorandum o saradnji i posvećenosti sprovođenju Pariske deklaracije.

Zasnovana na principu transparentnosti podataka, inicijativa uključuje Fast-Track globalni veb portal za gradove koji omogućava gradovima da izveštavaju o svom napretku u odnosu na ubrzane i druge ciljeve..

Timočki omladinski centar – TOC je okupio inicijalne gradove, a Savez udruženja pacijenata se priključio globalnoj kampanji vodeći se principima definisanim u Strategiji za tehničku implementaciju Fast Track Cities kampanje.

 • Niš
 • Zaječar
 • Sombor
 • Novi Sad
 • Subotica
 • Novi Pazar
 • Kragujevac
 • Opština Palilula – Beograd
 • Opština Stari Grad Beograd

Zanima Vas više o kampanji?

Pitajte nas!

Fast-Track-Kampanja-SUPS
Fast Track Cities Kampanja