Savez-udruzenja-pacijenata-Favi

SUPS

Savez Udruženja Pacijenata Srbije

Skupština saveza udruženja pacijenata

Skupština saveza su svi punopravni članovi sa pravom glasa – predstavnici 33 udruženja pacijenata,
organizacija civilnog društva, udruženja građana, formalnih grupa.

Forum-mladih-sa-invaliditetom-FMI-SUPS
Forum mladih sa invaliditetom
FMI

Podrška za mlade osobe sa invaliditetom.

UPRT-SUPS
Udruženje osoba sa retkim tumorima
UPRT

Podrška za osobe sa retkim tumorima.

Dijabetoloski-savez-DS-SUPS
Dijabetološki savez
DSS

Podrška za udruženja osoba sa dijabetesom.

Crveni-krst-Zemun-SUPS
Crveni krst
CKZ

Podrška za udruženja i pacijente.