Društveni dijalog za kreiranje i praćenje zdravstveno socijalne politike uz informisanje, konsultacije, savetovanje i učešće udruženja pacijenata.

Zastupanje prava pacijenata

Podrška za udruženja pacijenata.

Partneri saveza udruženja pacijenata

Savez učestvuje u oblikovanju zdravstvenog sistema i uključuje udruženja pacijenata u procese kreiranja zdravstvenih i socijalnih politika.

Članovi saveza udruženja pacijenata

Pacijenti za pacijente i vidljivost udruženja pacijenata.

SUPS

Udruženja pacijenata​ na okupu

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
.

Prijavite se za besplatan bilten saveza udruženja pacijenata Srbije.

Bilten sadrži informacije o aktivnostima udruženja pacijenata.