Podrška za udruženja

Društveni dijalog za kreiranje i praćenje zdravstveno socijalne politike uz informisanje, konsultacije, savetovanje i učešće udruženja pacijenata u skladu sa ličnim afinitetima i potrebama

SUPS - Savez udruženja pacijenata Srbije
Edukacija pacijenata i porodica

Informisanje i edukacija pacijenata i članova njihovih porodica.

Osnaživanje udruženja pacijenata
Osnaživanje udruženja pacijenata

Izgradnja i osnaživanje organizacionih kapaciteta udruženja pacijenata.

Parnjačka podrška i savetovanje
Parnjačka podrška i savetovanje

Emocionalna parnjačka podrška i savetovanje zasnovano na iskustvenom učenju.

Zastupanje prava pacijenata
Zastupanje prava pacijenata

Zastupanje interesa, prava i obaveza pacijenata.

Pravna pomoć i podrška
Pravna pomoć i podrška

Informisanje, konsultacije, usmeravanje, upućivanje i asistencija.

Istraživanje potreba pacijenata
Istraživanje potreba

Istraživanje nedostajućih potreba udruženja pacijenata.

Istaknuta dešavanja saveza

Pročitajte najsvežije vesti

Budućnost za mlade
Budućnost za mlade

Budućnost za mlade je deklaracija pokrenuta sa ciljem uvođenja adekvatnog obrazovanja.

Kako poboljšati život pacijenata

Izlečenje

Pristup inovativnih terapija i medicinskih pomagala uz svima dostupnu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Edukacija

Edukacija o zdravim bezbednim stilovima života i kako se nositi sa svakodnevnim izazovima.

Naši prijatelji

Glavi donatori i prijatelji saveza

Komora medicinskih sestara
Komora medicinskih sestara
Komora medicinskih sestara
Stomatološka komora Srbije
Stomatološka komora
Stomatološka komora
Glaxo Smith Kline
Glaxo Smith Kline
Glaxo Smith Kline
Lekarska komora Srbije
Lekarska komora
Lekarska komora

Drugi o nama

Mladi umetnici i preduzetnici govore o važnosti delovanja saveza

Edukacija i informisanje pacijenata i njihovih porodica o načinima prevazilaženja izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju je ključno za njihovo osnaživanje i uključivanje u lečenje sopstvene bolesti.

Milan Kacevski

Jačanje komunikacijskih, organizacionih, funkcionalnih i partnerskih odnosa uz razmenu znanja, iskustva i kompetencija, doprinosi većoj vidljivosti udruženja pacijenata i boljoj prepoznatljivosti.

Ivana Milunović

Parnerstvo sa zdravstvenim profesionalcima, kliničarima, socijalnim i prosvetnim radnicima i saradnicima je imperativ da pacijent učestvuje u svom lečenju i da ima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa svojim potrebama.

Nenad Lučić
33

Udruženja

7

Donacije

11

Projekti

21

Misije